Schela aluminiu mobila 0.70x2.50m

Schela din aluminiu pe roti 0.70x2.50m

Schela din aluminiu pe roti 0.7x2.50m

Schelele din aluminiu pe roti pot fi utilizate pana la 13,65 m inaltime de lucru.

Platforma de lucru standard din aluminiu si tego 2 kn/m² rezistenta platforma.

Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x3.40m

Schela aluminiu mobila 70/1-250

0.70x2.50x3.40m

Model schela aluminiu mobila: 70/1-250Inaltime schela aluminiu mobila: 2,50 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 3,40mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 1,40 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 86,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA
Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x4.40m

Schela aluminiu mobila 70/2-250

0.70x2.50x4.40m

Model schela aluminiu mobila: 70/2-250Inaltime schela aluminiu mobila: 3,30 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 4,40mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,40 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 119,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA

Schela aluminiu mobila 70/3-250

0.70x2.50x5.65m

Model schela aluminiu mobila: 70/3-250Inaltime schela aluminiu mobila: 4,65 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 5,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 3,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 214,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA
Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x6.65m

Schela aluminiu mobila 70/4-250

0.70x2.50x6.65m

Model schela aluminiu mobila: 70/4-250Inaltime schela aluminiu mobila: 5,75 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 6,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 4,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 227,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA
Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x7.65

Schela aluminiu mobila 70/5-250

0.70x2.50x7.65

Model schela aluminiu mobila: 70/5-250Inaltime schela aluminiu mobila: 6,65 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 7,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 5,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 269,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA

Schela aluminiu mobila 70/6-250

0.70x2.50x8.65

Model schela aluminiu mobila: 70/6-250Inaltime schela aluminiu mobila: 7,75 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 8,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 6,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 281,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA
Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x9.65

Schela aluminiu mobila 70/7-250

0.70x2.50x9.65

Model schela aluminiu mobila: 70/7-250Inaltime schela aluminiu mobila: 8,95 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 9,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 7,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 303,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA

Schela aluminiu mobila 70/8-250

0.70x2.50x10.65

Model schela aluminiu mobila: 70/8-250Inaltime schela aluminiu mobila: 9,75 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 10,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 8,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 316,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA
Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x11.65

Schela aluminiu mobila 70/9-250

0.70x2.50x11.65

Model schela aluminiu mobila: 70/9-250Inaltime schela aluminiu mobila: 10,95 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 11,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 9,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 371,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA
Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x12.65

Schela aluminiu mobila 70/10-250

0.70x2.50x12.65

Model schela aluminiu mobila: 70/10-250Inaltime schela aluminiu mobila: 11,75 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 12,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 10,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 384,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA
Schela aluminiu mobila 0.70x2.50x13.65

Schela aluminiu mobila 70/11-250

0.70x2.50x13.65

Model schela aluminiu mobila: 70/11-250Inaltime schela aluminiu mobila: 12,95 mInaltime de lucru schela aluminiu mobila: 13,65mInaltime platforma lucru schela aluminiu mobila: 11,65 mLungime platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,50 mLatime platforma lucru schela aluminiu mobila: 0,65 mRezistenta platforma lucru schela aluminiu mobila: 2,0 kN/m²Material schela aluminiu mobila: aluminiuMaterial platforma schela mobila: aluminiu+tegoGreutate schela aluminiu mobila: 395,00 kgStandard norma europeana schela aluminiu mobila: DIN EN 1004GS certificat: DA